Video
Photos (Download 5 MB)     
 
 
             
     
BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Mumbai   Shri Ghanshyam Maharaj adorned in flowers   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev
             
     
Shri Ghanshyam Maharaj   Shri Harikrishna Maharaj   Devotees gathered for Swamishri's darshan
         
     
Devotees gathered for Swamishri's darshan   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees
     
     
A depiction of Bhagwan Swaminarayan's visit to Mulji Sharma's home   Swamishri engaged in darshan of Shri Guru Parampara ...   ... Aksharbrahman Gunatitanand Swami (utsav murti) ...   ... Thakorji
             
     
Shri Nilkanth Varni abhishek murti for San Jose Mandir   Pujya Kothari Swami performs abhishek of Shri Nilkanth Varni   Swamishri sanctifies the murti   Swamishri blesses devotees