Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
     
 

  
 
 
 
Surat, 1 June 2011
     
 
 
 
       
  BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Surat   Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami  
 
 
       
  Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev   Swamishri bids jai Swaminarayan to devotees ...   ... to sadhus  
 
 
       
  Swamishri performs his morning puja   Shri Harikrishna Maharaj adorned in sandalwood paste   Swamishri performs his morning puja  
 
 
 
    Next