Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
     
 

  
 
 
 
Mumbai, 01 December 2011
     
 
 
 
       
  Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev  
 
 
       
  Swamishri engaged in Thakorji's darshan   Swamishri blesses an ailing kid   Swamishri in divine, jovial mood  
 
 
       
   Swamishri in divine, jovial mood   
 
 
         
   Swamishri in divine, jovial mood   
 
 
 
    Next