Search Contact Site Map Download News Vicharan Home Creative Gift Items Invitation Cards Daily Puja Items Vedio Audio CD-ROM Magazines Books Publications
Swaminarayan Aksharpith Publications
    Home > Publications > Audio > Hari Bhajan
  Hari Bhajan
Hari Bhajan

Devotional songs in honor of Shriji Maharaj, sung by the sadhus of BAPS.

Song Title
Composed by
Sung by
1. Vandan karu     Ghanshyam Sadhu Aksharjivandas Sadhu Premvadandas
2. Tari Murti Lage Chhe Manjukeshanand Swami Sadhu Shukmunidas
3. Nenama Rakhu Premanand Swami Sadhu Vasudevpriyadas
4. Aaj Harinu Bhajan     Kari Narayandas Chorus
5. Aksharna Vasi     Vahalo Premanand Swami Sadhu Premvadandas
6. Dukhada Dur Karo Vallbhabhai Tank Viveksagar Swami
7. Vandan Yogiji Shri Vanmalidas Sadhu Shukmunidas
8. Pramukh Swamima Shri Inamdar Sadhu Vishwaswarupdas
9. Mara Manadana Mit Indrajitbhai Chaudhari Sadhu Shukmunidas

Duration: 60 minutes

Produced by:  Audio-Visual Department, BAPS
Published by: Swaminarayan Aksharpith, Amdavad - 4, INDIA.
Copyright:      © Swaminarayan Aksharpith, Amdavad - 4, INDIA.

Available at all BAPS centers in India, UK, USA, Australia & E. Africa

< Back  


© 1999, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith