Search Contact Site Map Download News Vicharan Home
Satsang Exams
 

1-100

 
   
Sabha 1
'Guru Nistha' Vachanamrut Gadhada-|||-2 (pt-1) -
Pujya Santvallabh Swami
 
'Abhav avgun na levo'
Pramukh Swami Maharaj
Sabha 2
'Apna Antahshatruo' - Vachanamrut Gadhada-||-15 (pt-1) -
Pujya Mahant Swami
 
'Sant samagamno mahima'
Pramukh Swami Maharaj
Sabha 3
'Swarup Nistha' (pt-1) - Pujya Doctor Swami
 
'Satsangi to ava thaiye'
Pramukh Swami Maharaj
Sabha 4
'Guru Nistha' Vachanamrut Gadhada-|||-2 (pt-2) -
Pujya Santvallabh Swami

'Swaminarayan Mahamantra no mahima'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 5
'Guru Nistha' Vachanamrut Gadhada-|||-2(pt-3) -
Pujya Santvallabh Swami

'Maya may je sukh chhe te dukh vinanu hoi nahi'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 6
'Guru Nistha' Vachanamrut Gadhada-|||-2 (pt-4) -
Pujya Santvallabh Swami

'Sukh nu mul sthan Parmatma chhe...'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 7
'Guru Nistha' Vachanamrut Gadhada-|||-2 (pt-5)
Pujya Santvallabh Swami

'Me hu adi anadi...'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 8
'Guru Nistha' Vachanamrut Gadhada-|||-2 (pt-6) - Pujya Santvallabh Swami

'Dharmana bandhan e muktina sadhan chhe'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 9
'Apna Antahshatruo' - Vachanamrut Gadhada-||-15 (pt-2)
Pujya Mahant Swami

'Antah shatruo sathe ladai levi...'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 10
'Apna Antahshatruo' - Vachanamrut Gadhada-||-15 (pt-3)
Pujya Mahant Swami

'Swaminarayan Mahamantrano Mahima'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 11
'Apna Antahshatruo' - Vachanamrut Gadhada-||-15 (pt-4)
Pujya Mahant Swami

'Bhajile Bhagwan sacha Santne mali...'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 12
'Apna Antahshatruo' - Vachanamrut Gadhada-||-15 (pt-5)
Pujya Mahant Swami

'Bhautik vikasni sathe adhyatmik vikasnu mahatva'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 13
'Swarup Nistha' (Pt-2) - Pujya Doctor Swami

'Sant kahe te karvu shrestha'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 14
'Swarup Nistha' (Pt-3) - Pujya Doctor Swami

'Juvan nu dhyey'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 15
'Apna Antahshatruo' - Vachanamrut Gadhada-||-6 (pt-1)
Pujya Mahant Swami

'Satsang shu chhe'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 16
'Apna Antahshatruo' - Vachanamrut Gadhada-||-6 (pt-2)
Pujya Mahant Swami

'Sant vina re sachi kon kahe'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 17
'Apna Antahshatruo' - Vachanamrut Gadhada-||-6 (pt-3)
Pujya Mahant Swami

'Janam sudharyo re ho maro'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 18
'Apna Antahshatruo' - Vachanamrut Gadhada-||-6 (pt-4)
Pujya Mahant Swami

'Pramukh Swami kaun chhe'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 19
'Apna Antahshatruo' - Vachanamrut Gadhada-||-6 (pt-5)
Pujya Mahant Swami

'Pushpadolotsav'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 20
'Apna Antahshatruo' - Vachanamrut Gadhada-||-6 (pt-6)
Pujya Mahant Swami

'Aalokna mansuba mukva ane parlokna karva'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 21
'Satpurushno Prasang' (pt-1) - Pujya Doctor Swami

'Hu ne maru kare to dukh ave'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 22
'Satpurushno Prasang' (pt-2) - Pujya Doctor Swami

'Manushya deh ni durlabhta'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 23
'Satpurushno Prasang' (pt-3) - Pujya Doctor Swami

Gunatitoaksharambrahama...
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 24
'Satpurushno Prasang' (pt-4) - Pujya Doctor Swami

'Ghar Sabha e kautumbik shanti no upay'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 25
'Satpurushno Prasang' (pt-5) - Pujya Doctor Swami

'Samarpan'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 26
'Satpurushni Agna' (pt-1) - Pujya Santvallabh Swami

'Sant asant na lakshan'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 27
'Satpurushni Agna' (pt-2) - Pujya Santvallabh Swami

'Aaj Harinu bhajan kari lo'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 28
'Satpurushni Agna' (pt-3) - Pujya Santvallabh Swami

'Niyam dharam ni dradhata'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 29
'Satpurushni Agna' (pt-4) - Pujya Santvallabh Swami

'Bal Sanskar'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 30
'Satpurushni Agna' (pt-5) - Pujya Santvallabh Swami

'Daivi ane asuri shakti'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 31
'Bhagvad Nishtha' (pt-1) - Pujya Doctor Swami

'Kachchh no satsang'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 32
'Bhagvad Nishtha' (pt-2) - Pujya Doctor Swami

'Bhagwan sarvana chhe'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 33
'Bhagvad Nishtha' (pt-3) - Pujya Doctor Swami

'Mokha melavava ni rit'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 34
'Bhagvad Nishtha' (pt-4) - Pujya Doctor Swami

'Man dharu mukvu'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 35
'Bhagvad Nishtha' (pt-5) - Pujya Doctor Swami

'Hari vina hitkari biju koi taru nathi'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 36
'Bhagvad Nishtha' (pt-6) - Pujya Doctor Swami

'Jivanma Bhagwan ne pradhan rakhva'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 37
'Swarup Nishtha' (pt-1) - Pujya Mahant Swami

'Atma Prmatma nu gnan'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 38
'Swarup Nishtha' (pt-2) - Pujya Mahant Swami

Samp, suhadbhava ane ekta'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 39
'Swarup Nishtha' (pt-3) - Pujya Mahant Swami

'Yogiji Maharaj no sankalp'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 40
'Swarup Nishtha' (pt-4) - Pujya Mahant Swami

'Karya karvani rit'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 41
'Swarup Nishtha' (pt-5) - Pujya Mahant Swami

'Dehbhav talvo'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 42
'Swarup Nishtha' (pt-6) - Pujya Mahant Swami

'Pushpadolotsav'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 43
'Satpurushni Seva' (pt-1) - Pujya Santvallabh Swami

'Have to gnan devu chhe - Aksharbrahma Gunatitanand Swami'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 44
'Satpurushni Seva' (pt-2) - Pujya Santvallabh Swami

'Sharad Punam'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 45
'Satpurushni Seva' (pt-3) - Pujya Santvallabh Swami

'Yuva Din'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 46
'Satpurushni Seva' (pt-4) - Pujya Santvallabh Swami

'Satpurush ni aolkhan'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 47
'Satpurushni Seva' (pt-5) - Pujya Santvallabh Swami

'Yogi Smruti Mandir ma prarthana'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 48
'Satpurushni Seva' (pt-6) - Pujya Santvallabh Swami

'Prapti ni vat'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 49
'Satpurushni Seva' (pt-7) - Pujya Santvallabh Swami

'Paroksh dev ne vishe je pratiti chhe tevi pratyakshma rakhavi'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 50
'Jivan Utkarshan Pagathiya' (pt-1) - Pujya Doctor Swami

'Satsang karvani sachi rit'
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 51
'Jivan Utkarshan Pagathiya' (pt-2) - Pujya Doctor Swami

Divya Sannidhi Parva - Prashnottari
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 52
'Jivan Utkarshan Pagathiya' (pt-3) - Pujya Doctor Swami

Molo vichar na karvo
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 53
'Jivan Utkarshan Pagathiya' (pt-4) - Pujya Doctor Swami

Vidya shreshtha ke Charitrya Shreshtha
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 54
'Jivan Utkarshan Pagathiya' (pt-5) - Pujya Doctor Swami

Gunatitaka dnaka aalmme
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 55
'Jivan Utkarshan Pagathiya' (pt-6) - Pujya Doctor Swami

Swabhav mukva
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 56
'Jivan Utkarshan Pagathiya' (pt-7) - Pujya Doctor Swami

Sharad Purnima
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 57
'Jivan Utkarshan Pagathiya' (pt-8) - Pujya Doctor Swami

Sacho Laabh
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 58
'Jivannu Dhyey' (pt-1) - Pujya Doctor Swami

Kartiki purnima
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 59
'Jivannu Dhyey' (pt-2) - Pujya Doctor Swami

aham bhav talvo
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 60
'Jivannu Dhyey' (pt-3) - Pujya Doctor Swami

Television jovama vivek rakhvo
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 61
'Jivannu Dhyey' (pt-4) - Pujya Doctor Swami

Upasna dradh rakhvi
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 62
'Jivannu Dhyey' (pt-5) - Pujya Doctor Swami

Bharat bhumi no mahima
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 63
'Jivannu Dhyey' (pt-6) - Pujya Doctor Swami

Upasna ni dradhta
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 64
'Jivannu Dhyey' (pt-7) - Pujya Doctor Swami

Mahima e sahit nishchay
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 65
'Jivannu Dhyey' (pt-8) - Pujya Doctor Swami

Sarvanu mul Parmatma chhe
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 66
Kautumbic shanti no upay (pt-1) - Pujya Doctor Swami

Swayamsevko ni sabhama ashirvad
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 67
Kautumbic shanti no upay (pt-2) - Pujya Doctor Swami

Shri Jayanti
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 68
Kautumbic shanti no upay (pt-3) - Pujya Doctor Swami

Dharmanu karya utsahthi karvu
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 69
Kautumbic shanti no upay (pt-4) - Pujya Doctor Swami

Maan tyajvu
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 70
Kautumbic shanti no upay (pt-5) - Pujya Doctor Swami

Bhagwan nu j karu sarve thay chhe
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 71
Kautumbic shanti no upay (pt-6) - Pujya Doctor Swami

Karod kam thele pachhi Bhagwan ni katha thay
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 72
Kautumbic shanti no upay (pt-7) - Pujya Doctor Swami

Ravi sabha no mahima
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 73
Satsang atle (pt-1) - Pujya Doctor Swami

Aa seva mota punya vala ne j male chhe
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 74
Satsang atle (pt-2) - Pujya Doctor Swami

Gunatit thavu
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 75
Satsang atle (pt-3) - Pujya Doctor Swami

Saskruti
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 76
Satsang atle (pt-4) - Pujya Doctor Swami

Bal Din
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 77
Satsang atle (pt-5) - Pujya Doctor Swami

Satsang no rang
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 78
Satsang atle (pt-6) - Pujya Doctor Swami

Guru no mahima
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 79
Antar Drashti (pt-1) - Pujya Mahant Swami

Swamishri nu Vicharan
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 80
Antar Drashti (pt-2) - Pujya Mahant Swami

Dhan Shuddhi
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 81
Antar Drashti (pt-3) - Pujya Mahant Swami

Lagna ni safalta
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 82
Antar Drashti (pt-4) - Pujya Mahant Swami

Shastriji Maharaj no Patra
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 83
Antar Drashti (pt-5) - Pujya Mahant Swami

Pratik Gurupunam
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 84
Antar Drashti (pt-6) - Pujya Mahant Swami

Guru ane santo e vethelo bhido
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 85
Adhyatma Marg ni Karamat (pt-1) - Pujya Doctor Swami

Shu karvanu chhe and shu karva avya chhiye
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 86
Adhyatma Marg ni Karamat (pt-2) - Pujya Doctor Swami

Bhagwan Swaminarayan ni pranalik
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 87
Adhyatma Marg ni Karamat (pt-3) - Pujya Doctor Swami

Seva ni dradhata
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 88
Adhyatma Marg ni Karamat (pt-4) - Pujya Doctor Swami

Guru ne raji karvano upay
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 89
Adhyatma Marg ni Karamat (pt-5) - Pujya Doctor Swami

Shu shikhavanu chhe
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 90
Adhyatma Marg ni Karamat (pt-6) - Pujya Doctor Swami

'Slides' ane prasango
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 91
Adhyatma Marg ni Karamat (pt-7) - Pujya Doctor Swami

Shastrji Maharaj no prasang
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 92
Adhyatma Marg ni Karamat (pt-8) - Pujya Doctor Swami

Bharatiya sanskruti
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 93
Adhyatma Marg ni Karamat (pt-9) - Pujya Doctor Swami

Apna snaskar bhulava na joie
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 94
Adhyatma Marg ni Karamat (pt-10) - Pujya Doctor Swami

Jiva nu kalyan Bhagwan ane Sant vade ja thay chhe
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 95
Pragatina Paya Katha ane Seva (pt-1) - Pujya Mahant Swami

Bhagavanna bhajanno mahima
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 96
Pragatina Paya Katha ane Seva (pt-2) - Pujya Mahant Swami

Mayamay sukh chhe te dukh vinanu hoi nahi
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 97
Pragatina Paya Katha ane Seva (pt-3) - Pujya Mahant Swami

Bhagawanna pratapthi aa badhu thay chhe
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 98
Pragatina Paya Katha ane Seva (pt-4) - Pujya Mahant Swami

Aa lokan mansuba mukva ne parlokna karva
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 99
Pragatina Paya Katha ane Seva (pt-5) - Pujya Mahant Swami

Manushya dehni sarthakta
Pramukh Swami Maharaj

Sabha 100
Pragatina Paya Katha ane Seva (pt-6) - Pujya Mahant Swami

Murti ane Mandir no mahima
Pramukh Swami Maharaj

   
   
 
| 1 - 100 | 101 - 200 | Content |