Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
     
 

  
 
 
 
Bharuch, 10 July 2011
     
 
 
 
       
  Shri Ghanshyam Maharaj   Shri Akshar-Purushottam Maharaj   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev  
 
 
       
  Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees  
 
 
       
  Swamishri engaged in darshan of Shri Nilkanth Varni abhishek murti   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees  
 
 
         
   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees   
 
 
 
    PreviousNext