Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
     
 
| Mumbai: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
  
 
 
Mumbai Page-2, 4 to 8 January 2011
 
 
 
 
       
  Shri Ghanshyam Maharaj   Swamishri engaged in darshan of Shri Guru Parampara  
 
 
       
  Swamishri engaged in darshan of Shri Nilkanth Varni   Swamishri blesses a kid  
 
 
       
  Swamishri in a divine, jovial mood  
 
 
   
   
  Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Swamishri engaged in darshan of Shri Harikrishna Maharaj  
 
 
       
   Swamishri engaged in his morning puja  
 
 
       
  Swamishri bids Jai Swaminarayan to all   Swamishri in a divine, jovial mood  
 
 
 
    PreviousNext