Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
     
 
| Mumbai: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
  
 
 
Mumbai Page-5, 14 January 2011
Jholi Clebration
 
 
 
 
       
  Shri Ghanshyam Maharaj   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev  
 
 
       
  Shri Guru Parampara   Swamishri engaged in darshan of Shri Nilkanth Varni  
 
 
       
  Swamishri engaged in darshan of Shri Guru Parampara   Swamishri engaged in darshan of Thakorji   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees  
 
 
       
   Swamishri engaged in his morning puja  
 
 
       
   Swamishri engaged in his morning puja  
 
 
       
    'Narayan Hare Sachchidanand prabho...." Swamishri gives jholi call  
 
 
       
    'Narayan Hare Sachchidanand prabho...." Swamishri gives jholi call  
 
 
       
    'Narayan Hare Sachchidanand prabho...." Swamishri gives jholi call  
 
 
 
    Previous